Comunicació Comunitària

La comunicació comunitària es basa en que siguin les mateixes comunitats organitzades les que visibilitzin la seva realitat local amb/a través de la seva pròpia veu. La comunicació des del seu aspecte més humà, donant el protagonisme als sectors dominats de la societat a l’hora de construir el seu propi destí. Afavorir processos d’interacció dins i entre les persones que formen part de la comunitat, per tal de crear un clima de convivència real.