El nostre posicionament polític marcarà la línia metodològica de l’associació. Defensem que res és neutral i, per tant, partim des d’aquí. Defensem el “ saber profano” en un sentit ampli, no només lligat a la salut mental. L’entenem com una construcció del saber de forma col·lectiva, deslligada de l’expertesa i la verticalitat del coneixement. Són sabers que han existit, existeixen i existiran, tot i la seva constant negació i invisibilització. Nosaltres els volem posar al centre, partint de l’experiència de tots els subjectes que els construïm.

Així, des de La Lila volem ser acompanyants, catalitzadores, facilitadores d’aquests sabers i processos construïts des de la col·lectivitat i el compartir, fomentant l’autonomia i les cures entre els grups i la comunitat. 

Partim de les metodologies participatives i comunitàries per acompanyar aquests processos, utilitzant eines creatives i l’espai públic com a centre de la nostra actuació per tal d’interpelar a tota la comunitat i reivindicar espais i formes de comunicació que moltes vegades ens han estat negades .

També treballem per incorporar la perspectiva comunitària i feminista a tots els camps de la realitat i espais on es treballi amb col·lectius que tradicionalment han estat invisibilitzats.