La Lila és una flor que si es poda es destrueix. Això ens passa a les persones. A La Lila volem deixar ser i deixar fer, no limitar a les persones i fer que s’adeqüin a la societat, sinó fer que la societat s’adeqüi a totes nosaltres, fent aquest món més habitable.

La Lila és una entitat social sense ànim de lucre formada per professionals de l’àmbit social, comunitari i de la salut mental.

Dissenyem i oferim serveis i dispositius comunitaris i participatius per enfortir i donar veu a col·lectius que pateixen discriminació i trencar l’estigma i estereotips que els envolten. A través de metodologies col·lectives, donant eines i acompanyant a les participants en processos de creació, de transformació i en constant vinculació amb la comunitat; construint col·lectivament nous relats entorn el patiment humà.

ELS PRINCIPIS DE LA LILA.

1. Permeabilitat. Ens relacionem amb l’entorn de forma constant i des d’una escolta activa i política.

2. Economia social i solidària: Ens identifiquem amb els principis que regeixen l’economia social i solidària com l’ajuda mútua, la democràcia, la igualtat, l’equitat, la solidaritat, la honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

3. Treball de cures. Tenim en compte les realitats que ens travessen i travessen les persones i ens adeqüem a elles, posant la vida al centre.

4. Reflexivitat. Som conscients dels nostres privilegis a l’hora d’actuar. Volem que les protagonistes siguin les persones i que el nostre paper sigui deixar i ajudar a ser, fent emergir la veu de cadascuna.

5. Importància a la comunitat. Som megàfon de les realitats i els patiments de les veus menys escoltades, ajudant a fer visible l’invisible. Construïm col·lectivament nous significats.