Assessorament a la intervenció comunitària

Formació i acompanyament a projectes i entitats socials que treballin diferents vessants, especialment en l’àmbit de la salut mental, per introduir la perspectiva comunitària i feminista

Formació en salut mental col·lectiva i comunitària: Dirigida a serveis de la xarxa de salut mental del territori i col·lectius o entitats que tinguin interès en abordar la salut mental.

Plans comunitaris: Acompanyament en la diagnosi i la implementació de plans comunitaris a nivell de barri o de municipi.

Consultoria de gènere: Impulsar la creació de plans d’igualtat, protocols davant d’agressions masclistes i altres processos des d’una perspectiva feminista, comunitària i interseccional.