Formació i acompanyament a projectes i entitats socials que treballin diferents vessants, especialment en l’àmbit de la salut mental, per introduir la perspectiva comunitària i feminista.

Ens basem en la necessitat de generar instàncies i dispositius de construcció col·lectiva i participativa atents a la singularitat; processos de suport per a persones amb patiment. Es proposa en si com una experiència que brinda l’oportunitat de repensar i potenciar el nostre camp del saber sobre la salut mental.

Formació en salut mental col·lectiva i comunitària.

Dirigida a serveis de la xarxa de salut mental del territori i col·lectius o entitats que tinguin interès en abordar la salut mental.

Plans comunitaris.

Acompanyament en la diagnosi i la implementació de plans comunitaris a nivell de barri o de municipi.

Consultoria de gènere.

 Impulsar la creació de plans d’igualtat, protocols davant d’agressions masclistes i altres processos des d’una perspectiva feminista, comunitària i interseccional.